Na tomto projekte sme realizovali kompletnú elektroinštaláciu v rámci celej budovy, a taktiež aj prípravu na kamerový systém
a bleskozvod, dorozumievací systém či kompletnú elektro prípravu pre tepelné čerpadlá.

V tejto polyfunkčnej budove sa nachádzajú bytové, kancelárske aj obchodné priestory. Elektroinštalácia v niektorých bytových
jednotkách bola prispôsobená na mieru daným majiteľom bytov, podľa ich konkrétnych požiadaviek.

Celý objekt je naprojektovaný tak, aby bol šetrný voči životnému prostrediu a tomu sa samozrejme prispôsobili všetky časti
výstavby, vrátane elektroinštalácií.