V komerčnej budove špedičnej a dopravnej firmy MP Trans sa nachádzajú priestory na servis kamiónov, sklady, umyvárne pre
kamióny, ale aj kancelárske priestory.

V tomto objekte sme riešili všetky elektrické rozvody týkajúce sa osvetlenia, zásuviek, napojenia tepelných čerpadiel, dátové a televízne rozvody, ale taktiež aj kompletné inštalácie zabezpečovacieho a kamerového systému a bleskozvodu.